Nhiều doanh nghiệp đang hoạt động mà không hề có website riêng. Công việc kinh doanh vẫn đang thuận lợi nên nhiều chủ doanh nghiệp không hề nghĩ đến việc lập website riêng cho công ty mình.