Quy trình tư vấn chiến lược marketing

Chiến lược marketing là một trong những hoạt động quan trọng cần có trong bất cứ doanh nghiệp nào. Xây dựng chiến lược marketing đúng đắn sẽ giúp hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có hướng đi chuẩn mực. Công tác tư vấn chiến lược marketing cho các doanh nghiệp cần có các bước rõ ràng cụ thể, có như vậy mới đạt đươc mục tiêu với hiệu quả cao.

Xác định mục tiêu marketing

Mục tiêu marketing có thể bao gồm một hoặc nhiều hơn các mục tiêu cụ thể như:

 • Thương hiệu (định vị thương hiệu, độ nhận biết, cảm nhận về giá trị, mối quan hệ giữa thương hiệu-khách hàng…)
 • Doanh số bán hàng.
 • Vị trí trên thị trường (thị phần, mức độ thâm nhập thị trường..)
 • Chỉ tiêu tài chính (doanh thu, lãi gộp)
 • Sản phẩm (phát triển dải sản phẩm)

Nghiên cứu, phân tích tình hình thị trường

Công tác nghiên cứu, phân tích tình hình thị trường cần bao gồm các hoạt động:

 • Nghiên cứu và phân tích khách hàng.
 • Nghiên cứu và phân tích đối thủ cạnh tranh.

Quy trình tư vấn chiến lược marketing

Phân khúc thị trường

Phân khúc thị trường cần theo hành vi hoặc phân khúc theo nhu cầu

Xác định thị trường mục tiêu.

Sử dụng ma trận DPM (Directional Policy Matrix) để đánh giá các thị trường và chọn thị trường mục tiêu.

tư vấn chiến lược marketing

Xây dựng chiến lược marketing

Xây dựng chiến lược marketing hoàn thiện phải bao gồm các yếu tố sau:

 • Chiến lược định hướng phát triển chuổi giá trị.
 • Chiến lược thương hiệu.
 • Chiến lược giá trị khách hàng.
 • Chiến lược sản phẩm và dịch vụ.
 • Chiến lược hậu cần kho vận
 • Chiến lược kênh marketing
 • Chiến lược giá
 • Chiến lược truyền thông
 • Chiến lược con người
 • Chiến lược sản xuất và cung cấp
 • Chiến lược hỗ trợ kỹ thuật
 • Chiến lược tài nguyên